Tegevuskava

Valga Lasteaed Buratino 2011/2012 õppeaasta tegevuskava

Õppeaasta põhiülesanne:
Pedagoogide suunamine täiendusõppesse, tagamaks pedagoogide kvalifikatsiooni vastavus kehtestatud nõuetele.

Kriteerium: Õppe-ja kasvatusprotsess
Valdkond: Lapse areng
1. Organiseerida lastevanemate sisekoolitus.
2. Leida koostöös Valga linnavalitsusega lasteaiale täiskohaga logopeed.
3. Laste kasvumappide järjepidev koostamine.

Eesti keel

Päevakava

7.00-    8.30 Laste vastuvõtt rühma
                   Laste vabategevused, mäng
                   Individuaalne töö lastega

 

8.30-    9.00 Hommikusöök  

               
9.00 - 12.00 Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused
                   Laste vabategevused, mäng
                   Õues viibimine

 

12.10- 13.00 Lõunasöök sõimerühmadel
                    Laste igapäevatoimingud (riietumine, pesemine jm)

Eesti keel

Lehed

Telli voog Valga Lasteaed Buratino RSS